Սկիզբ -  Մեր մասին -  Կապ    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Բիզնես խորհրդատվություն
 

Մենք կօգնենք կառավարել Ձեր բիզնես ծրագրերը, սահմանել անձնակազմի կառավարման հատուկ գործառույթները, իրականացնել կազմակերպության իմիջի ձեւավորման համար նախատեսված միջոցառումները, բացահայտել առկա եւ հնարավոր խնդիրներն ու վտանգները։ 

Մենք առաջարկում ենք `
 
Գործարար հեղինակության կառավարում

Գործարար / կառավարչական ախտորոշում եւ առաջարկություններ

Գործարար իմիջի մշակում

Անձնական եւ մասնագիտական բրենդինգ
Մասնագիտական պորտֆելի մշակում
 
Գործարար միջոցառումների կազմակերպում

Կորպորատիվ միջոցառումներ
Կոնֆերանսներ և սեմինարներ
Բիզնես/գոր
ծարար քննարկումներ
Բիզնես՛գործարար տարեդարձեր
Նոր արտադրանքի պաշտոնական ներկայացումներ
Բարեգործական միջոցառումներ
Պաշտոնական բացմար արարողություններ
Մրցանակաբաշխության արարողություններ

Ֆրանչայզ ծրագրերի խորհրդատվություն 

Ֆրանչայզի հետազոտություն
Ֆրանչայզի ընտրություն
Ֆրանչայզ կառավարում
Ֆ
րանչայզ բիզնես պլանի կազմում
Ֆրանչայզի գնման գործընթացի կառավարում
 

Կառավարման գծով թեմատիկ դասընթացներ և սեմինարներ
Կառավարման գծով դասախոսություններ և ներկայացումներ

 

 

  Սկիզբ -  Մեր մասին -  Կապ
                      Developed by Akademix Team  -  Webmaster  -   Akademix Team  2009 - All Rights Reserved